Mill-14 ta’ Lulju 2024 sal-14 ta’ Frar 2025, għandna seba’ xhur biex intellgħu kemm nifilħu siegħat ta’ qadi. Imbagħad nagħmluhom divided by 20 u nispiċċaw b’ħafna pakketti t’għoxrin siegħa ta’ qadi l-wieħed. Tista ttella 20 siegħa ta’ qadi waħdek jew tgħidilna kemm għaqqadt u aħna ngħaqqduhom mas-siegħat ta’ xi ħadd ieħor.
Tista wkoll ittella 20 siegħa ta’ qadi ma’ ħbieb jew membri tal-familja tiegħek. L-importanti hu li:
– tagħżel li taqdi mingħajr ma tistenna xejn lura
– tagħżel li taqdi b’qalb safja, mhux għall-prosit u l-grazzi
– tagħżel li taqdi biex togħġob lil Alla.

20 Siegħa ta’ Qadi

Name(Required)
I would like to help with (all options will entail an element of training)(Required)
I am applying(Required)
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.

Scroll to Top